Personvern hos Recrut

"Om noe på nettet er gratis å bruke, er det dataen din som er produktet"

VIKTIG - DEAKTIVERING AV RECRUT.NO

Oppdatert 15.04.2020
Recrut.no ble deaktivert og bli helt utilgjengelig fra 5. august. 2019. Dette medfører at all brukerdata ble fullstendig anonymisert og personlig informasjon slettet fra databasene. For mer informasjon, klikk her.

Vår tilnærming

Personvern er mye mer enn å sørge for at dataene du deler med oss håndteres på en sikker måte. Det handler om at du har full oversikt over hvilken data forskjellige tjenester har fått direkte av deg, hva de har samlet inn på andre måter og hvordan de bruker informasjon du har skapt for å levere gode tjenester til deg eller andre. Vi i Recrut er store tilhengere av åpenhet - alle vet at informasjonen man har lagt inn på Facebook eller deler med Google brukes til reklame, men akkurat hvordan det foregår og hvor mye de faktisk vet om deg er ikke så lett å forstå. Vi vil at du som bruker av Recrut fullt ut skjønner hvordan vi bruker data om deg, hvorfor vi gjør det og hvem vi deler dataen med.

Kontaktinformasjon

Om du har spørsmål eller andre henvendelser til hvordan Recrut eller selskaper inne på Recrut-plattformen behandler din data, kan du nå oss på data@recrut.no.
Eventuelt kan du også få tak i oss ved å trykke på den lille snakkeboblen som finnes nederst i høyre hjørne på de fleste delene av siden vår.

Recruts personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Sist oppdatert 29. august 2018.

Denne personvernserklæringen gjelder for Recrut AS ("Recrut") sin behandling av din persondata. Personvernserklæringer for andre selskapers behandling av din persondata gjennom Recrut-plattformen, finner du ved å gå inn på profilsiden deres eller gjennom chaten du har med dem.

Recrut er behandlingsansvarlig for all persondata som finnes på Recrut-plattformen. Vi samler inn informasjon om deg enten ved at du laster opp ting direkte, som for eksempel karakterer, eller indirekte ved at vi logger hvordan du bruker Recrut. Dette betyr at Recrut til enhver tid har ansvar for å følge gjeldende lov for behandling av personopplysninger.

I tillegg til Recrut AS, vil det på Recrut-plattformen være andre selskaper som kan få tilgang til personopplysninger om deg og innenfor visse rammer selv bestemme hva de gjør med denne. Disse vil derfor også ha en rolle som behandlingsansvarlig overfor deg som privatperson. En forklaring på hva slags data de kan se om deg og hvordan de bruker denne finner du i de respektive bedriftenes personvernserklæring inne på Recrut-plattformen. Du har selv full kontroll på hvilke av disse selskapene som har tilgang på hvilken informasjon om deg.

Følgende selskaper kan opptre på vegne av seg selv som behandlingsansvarlige inne på Recrut-plattformen overfor deg som jobbsøker:
 • Ardoq AS
 • Cognite AS
 • QVARTZ AS
 • Spacemaker AS

Formålet med behandlingen

For studenter og jobbsøkere

Det overordnede formålet med måten Recrut behandler din persondata på er å hjelpe deg til å enkelt og effektivt finne spennende arbeidsmuligheter, og bidra til at du får de jobbene du vil ha.

Innenfor det overordnede formålet har vi flere underpunkter:
 • Å gi deg best mulig forslag til arbeidsmuligheter under og etter studiet
 • Å gjøre deg tilgjengelig for interessante arbeidsgivere som kan kontakte deg
 • Å gi deg en best mulig brukeropplevelse gjennom support, forbedring av plattformen og å holde deg oppdatert på nye funksjoner
Formålet for andre behandlingsansvarlige inne på Recrut-plattformen er å avgjøre om du er relevant for å jobbe for dem enten nå eller i fremtiden, og å kontakte deg dersom de synes profilen din virker spennende. Recrut AS kan også behandle persondataen din til dette formålet.

For arbeidsgivere

Recrut behandler persondata om kontaktpersoner hos arbeidsgivere for å:
 • Selge Recrut-løsningen til selskapet du representerer, administrere kundeforholdet og/eller eller be om innspill til forbedringer
 • Avklare formaliteter og rette opp i eventuelle feil som måtte oppstå i forbindelse med informasjon om ditt selskap inne på Recrut-plattformen
 • Å gi deg en best mulig brukeropplevelse gjennom support, forbedring av plattformen og å holde deg oppdatert på nye funksjoner

Personopplysninger som behandles

Recrut behandler ikke annen persondata om deg enn det som er oppgitt i denne personvernseklæringen. Informasjonen lagres enten i våre egne databaser, på enheten du selv bruker (som cookies) eller hos våre godkjente underleverandører. Se seksjonen om databehandlere for informasjon om hvilke av våre underleverandører som har tilgang til data om deg.

For studenter og jobbsøkere

Recrut behandler en stor mengde informasjon om studenter og jobbsøkere. Vi behandler kun data du har gitt direkte til oss ved å laste den opp eller oppdatere brukerkontoen din på Recrut, eller indirekte gjennom å bruke Recrut-plattformen. Vi henter ikke informasjon om deg fra andre steder enn "recrut.no" og email-dialoger med deg, med mindre du spesifikt ber oss om det.

Informasjon Recrut behandler hvis vi har fått den av deg direkte eller via andre tjenester:
 1. Personlig informasjon: Fullt navn, fødselsdato, kjønn, alder, personnummer, email-adresse, telefonnummer, profilbilde og nåværende/tidligere bosteder.
 2. Studieinformasjon: Hvilke universiteter og studier du har gått på, fag du har tatt, karakterer du har fått og karakter-beregninger (for eksempel karaktersnitt)
 3. Interesser: Hvilke bransjer og fagområder du interesserer deg for og har interessert deg for tidligere, og hva vi tror du kan interessere deg for basert på informasjon du har gitt oss
 4. Ferdigheter: Ting du kan som for eksempel språk, programmeringsferdigheter og lignende, i tillegg til ferdighets-måltall beregnet av Recrut basert på informasjon du har gitt oss
 5. Arbeids-informasjon: CV, tidligere arbeidsforhold, jobbmuligheter du har søkt eller har tenkt til å søke på, jobbmuligheter du ikke ser på som relevante, hvilke selskaper du har delt data med og dine samtaler med dem
 6. Brukerinformasjon: IP-adresse, omtrentlig lokasjon, hva slags nettleser du bruker, hva slags enhet du bruker, hvilke sider du er inne på hos recrut.no, hvor lenge og til hvilken tid du er inne på forskjellige av våre sider, hvor du trykker på sidene våre og hvordan du interagerer med e-mailer du får av oss
De andre behandlingsansvarlige på Recrut-plattformen kan behandle informasjon i punkt 1-5 ovenfor (utenom personnummer), avhengig av hva du har gitt dem tilgang til. Se de respektive bedriftenes personvernserklæring for mer informasjon.

For arbeidsgivere

For arbeidsgivere som ikke har et eksisterende kundeforhold til Recrut kan vi behandle kontaktinformasjon som fullt navn, stillingstittel, email-adresse, telefonnummer og postadresse. Denne informasjonen har vi enten fått av deg, funnet offentlig tilgjengelig på internettet eller fått av tredjeparter som har denne dataen om deg.

For arbeidsgivere som har et kundeforhold til Recrut kan vi i tillegg til informasjonen nevnt i avsnittet over behandle:
 • Representant-informasjon: Hvilke profiler du har sett nærmere på og hvordan du kommuniserer med potensielle jobbsøkere på Recrut-plattformen
 • Brukerinformasjon: IP-adresse, omtrentlig lokasjon, hva slags nettleser du bruker, hva slags enhet du bruker, hvilke sider du er inne på hos recrut.no, hvor lenge og til hvilken tid du er inne på forskjellige av våre sider, hvor du trykker på sidene våre, og hvordan du interagerer med e-mailer du får av oss

Hvordan vi behandler din persondata

Vi bruker persondataen din på mange måter etter hvert som du bruker tjenesten vår. Her finner du en oversikt over de viktigste behandlingene vi gjør. En full liste over behandlinger kan du få ved å sende oss en mail på data@recrut.no.

For alle brukere

 • Anonymisering av brukerdata
  Vi kan anonymisere informasjon du har gitt oss direkte eller indirekte og behandle den anonymiserte dataen fritt som vår egen. Anonymisert data er ikke dekket av personopplysningsloven. Anonymisering vil si at vi lager en kopi av dataen du har gitt oss, som ikke lengre kan knyttes tilbake til deg som enkeltperson. Det er vårt ansvar å bevise at det er praktisk umulig å identifisere deg basert på den anonyme dataen.
  Anonym data kan for eksempel være aggregert statistikk over hvordan forskjellige student-grupper vurderer jobb-annonser fra bestemte selskaper. Dette kan hjelpe bedrifter å svare på spørsmål som "på hvilke studier har vi best oppslutning?" og er noe vi ser for oss å ta betalt fra selskapene for å tilby.
 • Utsendelse av nyhetsbrev og annen mail
  Gjennom vår underleverandør Rocket Group, LLC (Mailchimp) kan vi bruke kontaktinformasjon og brukerinformasjon om deg til å sende oppdateringer om løsningen vår, nyhetsbrev og lignende. I mailene som sendes gjennom Mailchimp brukes det pixel-teknologi som lar oss følge med på hvilke meldinger du har åpnet, hva slags enhet du bruker og omtrentlig hvor du befinner deg. Dette bruker Mailchimp til å gi oss en intern "rating" på hvor aktivt du følger med på beskjeder vi sender ut - som igjen kan påvirke hva slags mailer du får. Denne ratingen faller inn under kategorien "profilering" i henhold til personopplysningsloven.
  I tillegg bruker vi underleverandøren Mailgun Technologies Inc. for å sende deg automatiske mailer i tilfelle du for eksempel har glemt passordet ditt.

For studenter og jobbsøkere

 • Ikke-identifiserbar profildeling (Recrut og andre behandlingsansvarlige)
  Vi deler en forenklet versjon av Recrut-profilen din som inneholder deler av informasjonen i punkt 1-5 ovenfor med de andre behandlingsansvarlige på Recrut-plattformen. Bedriftene kan gjennom denne profildelingen få et inntrykk av om du er relevant for dem eller ikke, uten å kunne identifisere deg direkte.
  Her kan du se et eksempel på hvordan ikke-identifiserbar profildeling ser ut
 • Åpen profildeling (Recrut og andre behandlingsansvarlige)
  Du kan velge å dele all profil-informasjonen din med bedrifter på Recrut-plattformen slik at de kan bli bedre kjent med deg og invitere deg til arrangementer, søknadsrunder og lignende. Dette kan både du og bedriften det gjelder ta initiativet til, men du må aktivt godta at delingen skjer. Bedriften vil da se all informasjon om deg i punkt 1-4 ovenfor (utenom personnummeret), i tillegg til CVen din og hvilke av bedriftens muligheter du kan tenke deg å søke på. Recrut får betalt et lite vederlag av samarbeidsbedriftene dersom en student de har oppsøkt gjennom Recrut-plattformen blir ansatt hos dem. Linjeforeningen denne studenten hører til vil bli tilbudt halvparten av dette vederlaget fra Recrut.
 • Anslå ferdighetene og interessene dine basert på karakterdata og arbeidserfaringer (kun Recrut)
  Vi kan bruke karakterdataen og arbeidserfaringene dine til å gi et estimat på hvilke ferdigheter og interesser du har. I første rekke innebærer dette at vi knytter fagene du har tatt opp mot bestemte fagområder ved hjelp av ISCED-koder, eller foreslår ferdigheter/interesser basert på hvilke selskaper du har jobbet hos tidligere. Dette faller inn under kategorien "profilering" slik det er definert i personopplysningsloven.
 • Gi deg forslag til arbeidsmuligheter basert på dine interesser og hvordan du har vurdert tidligere annonser (kun Recrut)
  Vi kan bruke informasjon i punkt 3, 5 og 6 ovenfor til å gi deg forslag om arbeidsmuligheter vi tror kan passe deg. Dette skjer helt automatisk, og faller inn under kategorien "profilering" slik det er definert i personopplysningsloven. Vi kan dessverre ikke gi noen garanti for hvor godt forslagene du får passer deg, eller si noe om sjansene du har for å få de jobbene du blir foreslått. Forslagene bør sees på som inspirasjon når du er på utkikk etter jobber. Forslagene baseres blant annet på hvilke interesser du har oppgitt og hvordan du har vurdert tidligere forslag. Det vil si at jo flere forslag du vurderer, jo bedre skal senere forslag kunne matche preferansene dine. Måten du har vurdert dine forslag på kan og påvirke hvilke forslag andre Recrut-brukere får. For mer informasjon om hvordan vi bestemmer hvilke forslag du skal få, kan du sende oss en mail på data@recrut.no

For arbeidsgivere

Vi bruker persondataen din primært for å kontakte deg, enten i forbindelse med å selge Recrut til ditt selskap eller i forbindelse med kundeforholdet dere har med Recrut.

Grunnlaget for behandlingen

Recrut sitt grunnlag for behandlingen av din persondata er variert. For enkelte av behandlingene baserer vi oss på aktivt samtykke fra din side, for andre baserer vi oss på en legitim interesse, krav fra norsk lov eller at behandlingen er nødvendig for å oppfylle brukerforholdet mellom deg og Recrut-plattformen.

Her finner du en oversikt over de viktigste behandlingene vi gjør og hvilket grunnlag vi har for dem. En full liste over behandlinger og grunnlag kan du få ved å sende oss en mail på data@recrut.no.

For alle brukere

 • Anonymisering av brukerdata
  Grunnlaget vårt for å anonymisere brukerdataen din er legitim interesse for Recrut AS. Anonym data er per definisjon data som ikke kan knyttes tilbake til deg som enkeltperson, og dermed er risikoen for din frihet og dine rettigheter liten i forbindelse med data som anonymiseres.
 • Utsendelse av nyhetsbrev og annen mail
  Grunnlaget vårt for å sende deg oppdateringer om nye funksjoner og tips til bruk av Recrut-plattformen er legitim interesse.
  Grunnlaget vårt for å sende deg nyhetsbrev er at du gir oss et aktivt samtykke.
  Grunnlaget vårt for å sende deg mail i forbindelse med gjenopprettelse av glemt passord, endring av informasjon og lignende er at det er nødvendig for å oppfylle brukerforholdet.

For studenter og jobbsøkere

 • Ikke-identifiserbar profildeling
  Grunnlaget for at informasjonen din deles med Recrut andre behandlingsansvarlige i ikke-identifiserbar form er aktivt samtykke.
 • Åpen profildeling
  Grunnlaget for at all profil-informasjonen din deles med Recrut eller andre behandlingsansvarlige er aktivt samtykke.
 • Anslå ferdighetene og interessene dine basert på karakterdata og arbeidserfaringer
  Grunnlaget for at vi anslår ferdighetene og interessene dine basert på karakterdata og arbeidserfaringer er aktivt samtykke.

For arbeidsgivere

 • Grunnlaget for å behandle informasjonen din i forbindelse med salg er legitim interesse fra vår side.
 • Grunnlaget for å behandle informasjonen din i forbindelse med din bedrifts informasjon på Recrut sine sider er at det er nødvendig for å oppfylle brukerforholdet.

Deling av informasjon med andre

For å gi deg en best mulig brukeropplevelse, henter Recrut data fra eksisterende tjenester og deler data med kunder eller under-leverandører. Vi henter kun data fra eksisterende tjenester når du ber oss om det. Vi har inngått avtaler med alle underleverandører og kunder vi deler data med som sikrer at personopplysningene dine håndteres trygt og at de ikke behandles på måter du ikke ønsker. Noen underleverandører vil behandle dataen i land utenfor EU, som for eksempel USA. Disse leverandørene har bundet seg til internasjonale avtaler som sikrer at de behandler dataen din trygt.

Tjenester vi får informasjon fra

 • Vitnemålsportalen
  Du kan sende karakterdataene dine til Recrut ved å bruke Vitnemålsportalen. Sammen med karakterdataen din sender Vitnemålsportalen fødselsdatoen din, ditt fulle navn og personnummeret ditt. Personnummeret ditt sletter vi med en gang, resten av dataen beholder vi og behandler på måter nevnt i denne personvernserklæringen. Se https://www.vitnemalsportalen.no/personvern/personvernerklering_bokmal.html for mer informasjon.
 • Google
  Om du velger å registrere deg med en Google-brukerkonto hos oss, mottar vi email-adressen din fra Google og behandler denne på måter nevnt i denne personvernserklæringen. Se https://privacy.google.com/ for informasjon om Google-kontoen din og data du har der.

Kunder vi deler informasjonen din med

 • Behandlingsansvarlige på Recrut-plattformen
  Selskapene som kan opptre som behandlingsansvarlige inne på Recrut-plattformen er listet under seksjonen om behandlingsansvarlige. Dersom du tillater det vil de motta din kontaktinformasjon, karakterdata, arbeidserfaringer, interesser og ferdighet.
 • Visma AS
  Visma AS vil fra tid til annen få tilgang til data om deg for å kunne gjennomføre brukertester med Recrut. Under slike tester vil representanter fra Visma kunne se informasjon om deg tilsvarende ikke-identifiserbar og åpen profildeling. De kan ikke bruke denne informasjonen like fritt som de andre behandlingsansvarlige kan.

Underleverandører som behandler data på vegne av oss

Våre underleverandører kan ikke se din data direkte, men behandler den på vegne av oss ut ifra instruksjoner vi gir. Du kan få innsyn i avtalene vi har med våre underleverandører og tiltak for å sikre dine data ved å sende en mail til data@recrut.no.
 • Amazon, Inc.
  Vi bruker web-servere fra Amazon for å lagre filer du laster opp gjennom Recrut. Dette kan for eksempel være CV-dokumenter eller profilbilder du selv legger inn gjennom Recrut-profilen din. Denne dataen er lagret i EU.
 • Amplitude, Inc.
  Det amerikanske selskapet Amplitude henter inn brukerinformasjon for oss når du bruker Recrut. Denne blir behandlet av Amplitude i USA.
 • Google, LLC
  Vi bruker Google for å behandle interne filer og dokumenter. I utgangspunktet lagres ikke noe personopplysninger om deg her. Når vi setter sammen informasjon fra forskjellige kilder (for eksempel kobler studieinformasjonen din med brukerinformasjon), vil dette skje i Google sine systemer. Dataene vi har hos Google lagres i datasentrene deres forskjellige steder i verden.
 • Heroku, Inc. og Salesforce, Inc.
  Vi bruker amerikanske Heroku for å drifte datasystemene Recrut-plattformen ligger på. Heroku er eid av amerikanske Salesforce, Inc. Dette vil si at alt av informasjon om deg som finnes på Recrut-plattformen vil være innom Heroku enten midlertidig eller under hele brukerforholdet ditt. For eksempel vil selv personnummeret ditt, selv om vi sletter det med en gang vi mottar det fra Vitnemålsportalen, være innom Heroku fordi det er her slettingen skjer. Heroku holder all data vi deler med dem innenfor EU.
 • Intercom, Inc.
  Vi bruker amerikanske Intercom for at du enkelt kan kontakte oss ved problemer. Intercom vil motta grunnleggende personlig informasjon som fullt navn og mail-adresse, i tillegg til noe bruker-informasjon som hvilken side du sist var inne på, IP-adresse og omtrentlig lokasjon. Dette blir behandlet av Intercom i USA.
 • Pipedrive OÜ
  Vi bruker Pipedrive til å håndtere informasjon om bedrifter vi selger våre produkter til og deres representanter. Dataene blir behandlet innenfor EU.
 • Rocket Group LLC (Mailchimp)
  Vi bruker amerikanske Mailchimp for å sende ut nyhetsbrev og annen relevant kommunikasjon til våre brukere og kunder. Mailchimp vil motta email-adressen din og navnet ditt fra oss, i tillegg til at de selv samler inn data som IP-adresse, enhet du bruker, om du åpner mailer fra oss og hvilke linker i mailene du trykker på. Mailchimp behandler dataen i USA.
 • Mailgun Technologies, Inc.
  Vi bruker amerikanske Mailgun for å sende deg automatiske mailer for eksempel når brukerkontoen din skal bekreftes, du har glemt passordet ditt, eller du kommuniserer med bedrifter gjennom Recrut-plattformen. Mailgun får og lagrer teksten i mailene i 72 timer, i tillegg til at de beholder mail-adressen din i 30 dager etter at en mail er sendt. Dataene behandles innenfor EU.
 • Trevor Technology Ltd
  Vi bruker tyske Trevor for å hente ut brukerdata når dette trengs til analyser eller support. Trevor har tilgang til all data som finnes i databasen vår - altså alle filer du har lastet opp og all informasjon utenom bruker-informasjon. Hver gang vi gjør en kall i databasen vår via Trevor, mellomlagres dette av dem i 48 timer. Dataen behandles i EU.

Dine rettigheter

Rettighetene du har med tanke på personopplysningene Recrut har om deg avhenger av hvilket grunnnlag vi har for behandlingen. Uavhengig av dette vil du alltid kunne klage til Datatilsynet om du mener at vi gjør noe galt, og dialog med Recrut direkte ikke fører noen vei.
 • Dine rettigheter når grunnlaget er aktivt samtykke
  Du kan når som helst trekke tilbake samtykket du har gitt oss
  Du kan kreve at informasjonen din blir slettet
  Du kan kreve at informasjonen din overføres til en annen tjeneste
 • Dine rettigheter når grunnlaget er legitim interesse
  Du kan nekte oss å behandle opplysningene om deg
  Du kan kreve at informasjonen din blir slettet
  Du kan ikke kreve at informasjonen din overføres til en annen tjeneste
 • Dine rettigheter når grunnlaget er at vi skal oppfylle brukerforholdet
  Du kan ikke nekte oss å behandle opplysningene om deg
  Du kan kreve at informasjonen din blir slettet
  Du kan kreve at informasjonen din overføres til en annen tjeneste
Du vil alltid kunne kreve at vi forteller deg hvilken informasjon vi har om deg og hvem vi har delt denne med. Du kan enkelt utøve det meste av rettighetene dine direkte i brukergrensesnittet. Om du ikke får dette til kan vi hjelpe deg ved at du sender en mail til data@recrut.no.

Mindreårige

Recrut er tenkt å brukes av personer som har begynt på høyere utdanning og dermed er over 13 år. Vi har ikke oversikt over alderen til våre brukere med mindre de har spesifikt oppgitt fødselsdato eller alder gjennom profilen sin. Dersom vi mistenker at brukere er under 13 år vil vi undersøke saken og slette eventuell persondata.

Informasjonssikkerhet

Recrut har ansvaret for at informasjonen du deler med oss behandles på en sikker måte. Vi vil aldri se direkte på karakterene dine eller annen lignende data med mindre du gir oss tillatelse i forbindelse med support eller å ansette deg i Recrut. Informasjonsflyten mellom våre tjenester krypteres og vi sikrer tilgangen til våre interne systemer med tofaktor-autentisering og forskjellige tilgangsnivåer. Vi anonymiserer og pseduonymiserer dataen når vi analyserer den for å minimere risikoen for at du kan identifiseres i datasettene.

Hvor lenge behandler vi data om deg?

Hovedregelen er at vi behandler data om deg så lenge du har en bruker hos oss, og 30 dager etter at du har slettet brukeren for å muliggjøre gjenoppretting. I noen tilfeller kan dataen din beholdes lengre enten hos oss eller hos underleverandører. Ta kontakt på data@recrut.no for mer informasjon.

Placeholder

Placeholder

Oppdateringer

Vi gjør fra tid til annen oppdateringer i personvernserklæringen vår. Som bruker av Recrut vil du bli informert dersom vi gjør endringer i hvordan dataene dine blir behandlet, hvilken data vi behandler eller lignende. Du kan få tilgang til tidligere versjoner av personvernserklæringen ved å sende oss en mail på data@recrut.no.