Recrut.no deaktiveres

I løpet av våren har vi jobbet tett med et annet ungt norsk selskap, Highered, for å bedre forstå hvordan vi kan gjøre det lettere for studenter å bli kjent med det som finnes av jobb-muligheter under og etter studiene. Etter hvert som samarbeidet utviklet seg, fant vi ut at det mest naturlige var å innlemme Recrut som en del av Highered-familien, og har i forbindelse med det bestemt oss for å satse fullt på videreutvikling av en ny løsning vi har bygget sammen. Det betyr at tjenesten Recrut.no fra og med 5. august vil være utilgjengelig for bruk. Allerede nå vil funksjonaliteten på den gamle plattformen være begrenset, men brukere vil kunne logge inn og finne en oversikt over hva vi har lagret der, og slette/endre det de vil via profilsiden. 29. juli vil vi starte en prosess med å fullstendig anonymisere det som ligger i den gamle tjenestens databaser. Frem til da kan bruekere få hentet ut all informasjon eller reservere seg fra anonymisering ved å ta kontakt med oss på data@recrut.no. Etter den 29. juli vil dette ikke lenger være mulig.
Vi setter utrolig stor pris på all støtte, gode råd og tilbakemeldinger alle har kommet med – både gjennom å bruke betaen vi lanserte i høst og eventuell deltagelse på senere pilotprosjekter. Vi fortsetter reisen mot å gjøre jobbmarkedet mer transparent og kandidat-fokusert, med en kontekst som har endret seg fra et fokus på Norge til å også kunne dekke muligheter internasjonalt. Problemene studenter og bedrifter opplever rundt jobbsøking og ansettelser i Norge gjelder nær sagt overalt i utlandet, og nå har vi muligheten til å bidra til at enda flere finner og lander drømmejobben uten å måtte ta en master i jobbsøking.

Recrut før, nå og fremover

Å stable et nytt selskap på beina er en utfordrende oppgave, og en gyllen regel er at du sjelden vet hva som vil skje bare få måneder frem i tid. Man må hele tiden prøve, feile, lære og justere for å komme nærmere de store målene man har satt seg. Gjennom høsten har vi basert på tilbakemeldinger fra mange hold lært utrolig mye om problemene vi har jobbet med å løse.
Vi startet Recrut med en visjon om å snu fokuset innenfor rekruttering over på kandidaten. Hvorfor skal man måtte ta den samme personlighetstesten 5 ganger hos forskjellige arbeidsgivere når man endrer seg minimalt på et par uker, eller bruke timesvis på å forberede seg på et intervju bare for å innse at man ikke trives med oppgavene eller miljøet man endte med? Hvorfor skal bedrifter ha flere titalls måter å vurdere søkere på, mens man som student må basere seg på en usikker magefølelse og et begrenset inntrykk fra nettsider, bedriftspresentasjon eller karrieredager når man vil finne noe som passer for seg?
Antagelsen vi alltid har bygget på er at man ved å kartlegge strukturert informasjon om personers konkrete ferdigheter, ambisjoner, personlighetstrekk og potensiale, kan predikere godt hva slags roller og selskaper man vil trives i – både for den som søker og den som ansetter. Med denne informasjonen kan automatiserte algoritmer treffe bedre enn hva headhuntere eller andre rekrutterere bruker mye tid på å gjøre manuelt. Ved å ta betalt av arbeidsgivere for hjelp til å finne de rette personene til rett tid kan vi på den andre siden tilby gratis, personalisert utvikling og forbedring til studenter og nyutdannede. Med én samlet, strukturert profil for hva du kan og vil bør også selve jobbsøkeprosessen kunne bli mye enklere – har du gitt informasjon til én arbeidsgiver én gang, skal du ikke måtte bruke tid på å oppgi nøyaktig det samme et annet sted senere.
Der vi gjennom utforsking av bransjen definitivt ser tegn på at noe sånt vil være mulig, lærte vi gjennom betaen at en tilsvarende stor utfordring er å faktisk få tilgang på og samlet inn mengden informasjon som trengs for gode prediksjoner. Da vi på senhøsten kom i kontakt med Highered og forsto hvilken visjon de har for nettverket av universiteter de samarbeider med, så vi potensialet for å bygge noe sammen med en gang. Det var tydelig at vi gjennom felles innsats kunne oppnå klart mer enn summen av hva hver enkelt ville gjort alene.
Selv om Highered startet for drøye to år siden har de kommet imponerende langt i utviklingen, og jobber tett med mer enn 400 universiteter spredt rundt i verden. Her hjelper man universitetenes karrieresentre å knytte studenter opp mot internasjonale jobbmuligheter. Sammen ser vi et fantastisk potensiale i utviklingen som vil skje de neste årene, som er grunnen til at vi nå satser fullt på en nyutviklet løsning. Som nevnt vil Recrut.no derfor gjøres utilgjengelig fra og med 5. august, og data på plattformen vil anonymiseres/slettes fra 29. juli. Den anonymiserte informasjonen kan bli brukt videre i utviklingsprosjekter vi gjør for å bedre forstå hvordan ferdigheter, preferanser og potensial spiller sammen. Frem til 29. juli kan brukere endre det de vil via profilsiden, eller hente ut all informasjon vi har lagret ved å sende en mail til data@recrut.no. Eventuelle spørsmål om den generelle prosessen kan også rettes dit.
Om du er interessert i å vite mer om hva Highered gjør og hva som ellers skjer fremover, kan du sjekke ut generell info på https://www.highered.global. Eventuelt kan du sende en mail direkte til oss på karstein@recrut.no.